Mokesčių grąžinimas iš UK. Reikalingi dokumentai

2004 m. gegužę Lietuva buvo priimta į Europos Sąjungą. Nuo to laiko uždarbiauti į užsienį išvyko daugybė tautiečių. Šiuo atveju, galima užsidirbti pinigų ne tik savo tiesioginiu darbu, bet ir susigrąžinant mokesčius. Asmeniui gali būti grąžinta dalis arba net visi užsienyje sumokėti mokesčiai! Mokesčių grąžinimu iš Anglijos gali pasinaudoti visi, kurie legaliai dirbo Anglijoje, Šiaurės Airijoje, Škotijoje ir Velse. Mokesčiai gali būti grąžinami už 5-erių metų laikotarpį.

Grąžinimo suma labiausiai priklauso nuo pajamų dydžio ir mokesčių, sumokėtų mokesčių inspekcijai. UK mokesciu grazinimas atliekamas mokestinių metų pabaigoje, arba pasibaigus asmens darbo sutarčiai, jei jis daugiau neketina dirbti ir gyventi Anglijoje.

Mokesčių grąžinimo procedūrai reikalingi tam tikri dokumentai – informacija apie pajamas, sumokėtus mokesčius. Tai yra:

  • P45 forma – joje yra duomenys apie asmens pajamas bei sumokėtus mokesčius. Ją darbuotojui išduoda darbdavys, pasibaigus darbo sutarčiai;
  • P60 forma – joje yra informacija apie per metus sumokėtus mokesčius ir gautas pajamas. Ją išduoda darbdavys kiekvienų mokestinių metų pabaigoje, tai yra iki balandžio 5 dienos. Jei asmuo turėjo keletą darbdavių per mokestinius metus, turi būti pateiktos P45 ir P60 formos iš jų visų;
  • Paskutinysis algalapis – jeigu neturite P45 ir P60 formų, paskutiniame algalapyje galima matyti darbo užmokesčio informaciją, įskaitant darbdavio duomenis bei informaciją apie sumokėtus pajamų ir kitus mokesčius.

Taip pat dažnai reikia pateikti:

  • Paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją;
  • Nacionalinio sveikatos draudimo kortelę, įskaitant ir nacionalinio draudimo numerį. Šį numerį suteikia socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
  • Mėnesio pajamų ataskaita (jeigu dirbate savarankiškai), kurioje išvardintos įmonės, kurioms teikėte paslaugas. Jeigu per tą laikotarpį nedirbote savarankiškai, vis tiek turite pateikti ataskaitą;
  • Kitus kvitus, liudijančius apie jūsų gautas pajamas.

Šie dokumentai yra būtini mokesčių grąžinimui iš uk. Jeigu trūksta kurio nors iš išvardintų dokumentų, geriausia kreiptis į įmonę, kuri profesionaliai užsiima mokesčių grąžinimu iš užsienio. Šios įmonės gali susisiekti su asmens darbdaviu ir gauti reikalingus dokumentus. Tokiu būdu, pačiam net ir neturint visų reikiamų dokumentų, yra paprasta ir lengva susigrąžinti mokesčius!